Msza pogrzebowa krok po kroku – jak wygląda jej przebieg?

W naszej kulturze zdecydowana większość pogrzebów to pochówki wyznaniowe. Nieodzownym elementem całej uroczystości jest msza święta. Jest to obrzęd religijny odprawiany w celu upamiętnienia zmarłego. Podczas eucharystii wierni modlą się o zbawienie duszy zmarłej osoby, dziękują Bogu za jej życie i proszą o łaskę wiecznego spokoju. Kapłan odprawia również modlitwę za rodzinę i bliskich zmarłego oraz za tych, którzy opłakują jego odejście.

Msza pogrzebowa jest podzielona na kilka etapów. To bardzo ważny element tradycji i obrzędów związanych z pochówkiem. 

Oferuje ona pocieszenie i nadzieję dla tych, którzy żegnają się z bliską osobą, a także umożliwia modlitwę za jej duszę i prośbę o wieczny spokój. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak wygląda msza pogrzebowa krok po kroku, zachęcamy do przeczytania artykułu.

msza pogrzebowa krok po kroki

Przebieg pogrzebu katolickiego

Religia katolicka określa, w jaki sposób ma przebiegać zarówno ceremonia pogrzebowa, jak i pochówek. Tradycyjnie ciało pogrzebane zostaje w ziemi. Jest to forma oddania szacunku dla zmarłego oraz symbol wiary w zmartwychwstanie. Kościół dopuszcza także kremację zwłok, która jest coraz częściej wybieraną opcją przez najbliższych osoby zmarłej.

Msza pogrzebowa krok po kroku wygląda niemal tak samo jak każda inna msza święta, która jest sprawowana w Kościele katolickim. Składa się z:

  • obrzędów wstępnych, czyli pozdrowienia przybyłych,
  • liturgii słowa, a także kazania na temat śmierci i zmartwychwstania Chrystusa,
  • liturgii eucharystycznej, czyli przyjęcia komunii,
  • obrzędów zakończenia i pożegnania zmarłego przez księdza.

Msza święta pogrzebowa

krok po kroku - msza pogrzebowa

Na początku ksiądz kieruje do rodziny słowa pocieszenia po stracie bliskiej osoby. W homilii porusza kwestię życia wiecznego oraz nadziei, którą daje chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie. Następnie odmawia modlitwy za duszę zmarłego oraz za wszystkich zmarłych, a także Litanię do Wszystkich Świętych. 

Podczas mszy świętej pogrzebowej odprawiane są także rytuały, takie jak aspersja, czyli obrządek polewania wodą święconą trumny, symbolizujący życie wieczne.

Czasami podczas eucharystii mają miejsce przemówienia rodziny i bliskich osoby zmarłej. Mogą one zostać wygłoszone po modlitwie, która następuje po komunii. Jeżeli rodzina sobie tego życzy, można zrezygnować z liturgii eucharystycznej podczas mszy. W takim przypadku nie ma możliwości przyjęcia komunii.

Oprawa muzyczna

Aby podkreślić refleksyjny charakter mszy świętej pogrzebowej, wiele rodzin decyduje się na specjalną oprawę muzyczną, na przykład na skrzypce lub trąbkę. Trzeba pamiętać o tym, że poprzez śpiew zgromadzeni okazują szacunek i żal po stracie zmarłego. W związku z tym jest to bardzo ważny element mszy pogrzebowej i powinien być dobrze przemyślany. Muzyka powinna być odpowiednio dopasowana do okazji, aby pomóc uczestnikom w osiągnięciu stanu refleksji i zadumy.

Podczas obrzędów w kościele grane są marsze i pieśni pogrzebowe. Rodzina często życzy sobie, by podczas ceremonii wybrzmiały ulubione utwory zmarłego, jednak należy pamiętać, że w czasie liturgii niewskazane są pieśni o charakterze nie sakralnym. Można jednak wykonać je po obrzędzie liturgicznym lub podczas stypy.

Ostatnie pożegnanie

Pod koniec ceremonii w kościele, kapłan, który prowadził mszę świętą, prosi uczestników o modlitwę za zbawienie zmarłego. Ten moment odbywa się w zupełnej ciszy. Następnie organista lub ksiądz wykonuje pieśń Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, Dziś Moją Duszę lub inne. Celebrans trzykrotnie kropi trumnę wodą święconą oraz okadza ją kadzidłami. Po tym wszystkim trumna zostaje wyniesiona ze świątyni.

Jeśli cmentarz znajduje się blisko kościoła, uczestnicy pogrzebu idą w procesji na miejsce spoczynku zmarłego. W dużych miastach trumna jest przewożona samochodem przez pracowników zakładu pogrzebowego. Na cmentarzu następuje ostatnia część ceremonii pogrzebowej czyli złożenie trumny lub urny w grobie.