Pogrzeb świecki w Katowicach – czym się charakteryzuje?

W firmie pogrzebowej Sacrum coraz częściej otrzymujemy zapytania od klientów zainteresowanych kompleksową organizacją pochówku świeckiego. Klienci z reguły mają wiele pytań dotyczących zarówno przebiegu uroczystości, jak i charakterystycznych dla niej elementów. Dlatego postanowiliśmy przygotować poradnik, w którym szczegółowo omawiamy tę kwestię. Czym zatem wyróżnia się pogrzeb świecki w Katowicach? Czy jest on równie godny, jak ten wyznaniowy? Kiedy warto zdecydować się na pochówek bez udziału osoby duchownej? Zapraszamy do lektury.

Czy pogrzeby świeckie w Katowicach są coraz popularniejsze?

Statystyki co prawda na to nie wskazują (szacuje się, że tylko 3% wszystkich pochówków w naszym kraju ma charakter świecki), ale z naszych obserwacji wynika, że rzeczywiście rośnie zainteresowanie pogrzebami bezwyznaniowymi. To w głównej mierze skutek stopniowego odchodzenia od Kościoła, szczególnie przez młodsze pokolenie. Zdarzają się sytuacje, w których rodziny chcą uszanować wolę zmarłego i zlecają organizację pogrzebu świeckiego, choć same są głęboko wierzące. To zawsze trudny wybór, który jednak powinien być dokonywany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich argumentów, a przede wszystkim ostatniego życzenia zmarłej osoby.

Pogrzeb świecki – kto mu przewodniczy?

Nietrudno się domyślić, że w pogrzebie świeckim nie bierze udziału osoba duchowna (w Polsce najczęściej ksiądz). Sama ceremonia nie odbywa się w świątyni, nie ma tradycyjnego czuwania w kaplicy, pieśni religijnych, błogosławieństwa, udzielenia Komunii Świętej itd. Pytanie tylko, kto w takim razie przewodniczy uroczystości? Taką osobą jest Mistrz Ceremonii. To osoba świecka, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu pogrzebów. Jej obowiązki są w dużej mierze tożsame z tymi, jakie wykonuje ksiądz, z tą różnicą, że Mistrz Ceremonii nie celebruje liturgii, nie modli się, nie błogosławi itd. Rolą Mistrza Ceremonii jest przede wszystkim pilnowanie prawidłowego przebiegu uroczystości zgodnie z ustalonym z rodziną scenariuszem. Mistrz jest ubrany w elegancki garnitur lub togę, zachowuje pełną powagę adekwatnie do sytuacji, dba o to, aby ceremonia była godna i w żadnym stopniu nie mogła nikogo urazić – tutaj szczególny akcent trzeba położyć na osoby starsze, które bardzo często do samego końca nie mogą się pogodzić z tym, że uroczystość nie odbywa się w kościele. Bardzo ważnym zadaniem Mistrza Ceremonii jest przemawianie do uczestników pogrzebu świeckiego w Katowicach (lub w dowolnym innym mieście). Stąd do tej roli nadają się wyłącznie osoby posiadające naturalne zdolności oratorskie, wyróżniające się wysoką kulturą osobistą, będące erudytami. Przemowy Mistrza Ceremonii mają ukoić ból uczestników pogrzebu, zwłaszcza najbliższej rodziny. W ramach przemowy Mistrz m.in.:
  • wspomina zmarłego,
  • przybliża jego życiowe dokonania,
  • dziękuje uczestnikom pogrzebu za obecność,
  • informuje o miejscu ewentualnej stypy/konsolacji.
Wszystko to składa się na mowę pożegnalną, która w przypadku pogrzebu świeckiego stanowi alternatywną formę kazania wygłaszanego przez księdza. Treść mowy pożegnalnej oczywiście jest konsultowana z najbliższą rodziną w dniach poprzedzających ceremonie pogrzebową. Wówczas Mistrz Ceremonii zawiera w niej informacje istotne dla klientów, może również nawiązać do ważnych wydarzeń, które miały istotne znaczenie zarówno dla zmarłego, jak i jego najbliższych.

Ostatnia droga

Wygłoszenie mowy pożegnalnej kończy pierwszą część pogrzebu świeckiego. Następnie ciało zmarłego (lub prochy) jest transportowane prosto na miejsce spoczynku i składane w wyznaczonej kwaterze. Konduktowi pogrzebowemu przewodniczy Mistrz Ceremonii – wygląda to praktycznie dokładnie tak samo, jak w przypadku pogrzebu wyznaniowego, z tą różnicą, że uczestnicy konduktu nie modlą się na głos, nie są również śpiewane pieśni kościelne. Nie oznacza to natomiast całkowitej rezygnacji z akompaniamentu muzycznego. W większości przypadków rodziny zlecające organizację pogrzebu świeckiego życzą sobie, aby została odtworzona np. ulubiona piosenka zmarłego. To istotnie odróżnia świecki pochówek od ceremonii wyznaniowej – mamy tutaj pełną dowolność w zakresie wyboru akcentów muzycznych, oczywiście pod warunkiem zachowania ich godnego charakteru.

Pochówek

W momencie, gdy kondukt pogrzebowy dotrze na miejsce pochówku, Mistrz Ceremonii ponownie wita zgromadzonych i wypowiada jeszcze kilka ostatnich słów przed złożeniem ciała/prochów do grobu. Czasami dopiero na tym etapie wygłaszana jest mowa pożegnalna – jest to uzależnione od ustaleń z rodziną. Po złożeniu ciała/prochów do grobu Mistrz Ceremonii żegna zebrane osoby, a pracownicy zakładu pogrzebowego odbierają kwiaty, które są przez nich składane na mogile. Jak widać pogrzeb świecki w Katowicach jak najbardziej może mieć godny charakter i pod tym względem w niczym nie ustępować uroczystości kościelnej. Na organizację takiego pogrzebu powinny się zdecydować przede wszystkim te osoby, które wiedzą, że zmarły życzył sobie świeckiego pochówku. Taką wolę powinno się uszanować. Firma pogrzebowa Sacrum świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe w Katowicach i w regionie. Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.