Procedury pogrzebowe – poradnik krok po kroku

Śmierć bliskiej osoby często wywołuje szok, który uniemożliwia trzeźwą ocenę sytuacji, zebranie myśli i podjęcie jakichkolwiek działań. W pewnym momencie trzeba jednak się z tego otrząsnąć i zacząć planować kolejne kroki. Kluczowe jest uruchomienie procedur pogrzebowych – w Polsce prawo nakazuje pochowanie zmarłej osoby w przeznaczonym do tego miejscu. Sacrum – renomowana firma pogrzebowa w Katowicach – przygotowała dla Państwa poradnik, w którym omawiamy poszczególne procedury pogrzebowe.

Uzyskanie karty zgonu

Kartę zgonu wystawia lekarz, który formalnie stwierdził zgon danej osoby. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w domu, należy wezwać pogotowie ratunkowe lub lekarza rodzinnego. Lekarz przybyły na miejsce zbada pacjenta i po potwierdzeniu śmierci przekaże rodzinie stosowny dokument. Ważne Prosimy pamiętać, że karta informacyjna nie jest kartą zgonu. Rodzina powinna nalegać na lekarza, aby wypisał właściwą kartę, nawet jeśli się spieszy. Niestety, wielu lekarzy pogotowania ratunkowego wprowadza rodziny w błąd i dla własnej wygody odsyła po kartę zgonu do przychodni. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu lub w domu opieki, wówczas kartę zgonu wystawi lekarz prowadzący pacjenta. Kartę najczęściej odbiera się w sekretariacie szpitala. Zupełnie inne procedury obowiązują wtedy, gdy śmierć była wynikiem wypadku lub przestępstwa. W takiej sytuacji ciało najpierw zostanie przetransportowane do zakładu medycyny sądowej, a kartę zgonu wystawi lekarz, który zbada przyczynę śmierci.

Kontakt z zakładem pogrzebowym

Gdy wejdą już Państwo w posiadanie karty zgonu, to następnym krokiem jest powiadomienie wybranego wcześniej domu pogrzebowego w Katowicach. W tym miejscu przypominamy, że mają Państwo pełną swobodę w zakresie wyboru firmy świadczącej usługi pogrzebowe. Prosimy nie ulegać presji ze strony pracowników różnych firm, którzy mogą pojawić się pod Państwa domem czy pod szpitalem lub domem opieki. Wybór zakładu jest wyłącznie Państwa sprawą – należy tutaj wziąć pod uwagę doświadczenie i renomę firmy, a także zakres świadczonych przez nią usług. Oczywiście zapraszamy do skorzystania z pomocy Sacrum – jednego z najlepiej ocenianych zakładów pogrzebowych w Katowicach. Po skontaktowaniu się z firmą pogrzebową na miejsce zostaną wysłani pracownicy, którzy profesjonalnie zajmą się ciałem zmarłej osoby i przetransportują je do zakładowej chłodni. Tam ciało będzie oczekiwać na dalsze procedury pogrzebowe, w tym na kosmetykę pośmiertną, ubranie i wreszcie na samą uroczystość pogrzebową. Następnie czeka Państwa spotkanie z doradcą z wynajętej firmy pogrzebowej. Na tym etapie należy ustalić wszystkie szczegóły związane z organizacją pogrzebu w Katowicach, włącznie z wybraniem trumny/urny, rodzaju pogrzebu (tradycyjny lub kremacyjny), charakteru uroczystości (pogrzeb wyznaniowy czy świecki), miejsca pochówku, kwiatów oraz całej oprawy pogrzebu. Doradca firmy pogrzebowej Sacrum pomoże Państwu w podjęciu tych trudnych decyzji, kierując się przede wszystkim Państwa oczekiwaniami oraz dostępnym budżetem. Zasugeruje najlepsze rozwiązania, na które mogą sobie Państwo pozwolić. Po ustaleniu wszystkich szczegółów rozpoczyna się właściwy proces organizacji pogrzebu. Mogą Państwo również liczyć na nasze wsparcie w zakresie m.in. załatwienia spraw urzędowych czy kościelnych. Pomożemy w zarezerwowaniu terminu pogrzebu, miejsca na cmentarzu czy restauracji, jeśli planują Państwo konsolację dla najbliższej rodziny. To warto wiedzieć Firma Sacrum, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferuje możliwość wynajęcia samochodu wraz z kierowcą. To bardzo wygodne rozwiązanie z punktu widzenia osób starszych czy niemających własnego pojazdu. Prosimy również pamiętać, że na spotkanie z pracownikiem zakładu pogrzebowego powinni Państwo zabrać kartę zgonu oraz dowód osobisty zmarłej osoby.

Płatność za usługę pogrzebową

Po ustaleniu szczegółów pogrzebu i zakresu prac, jakie musi wykonać zakład pogrzebowy, otrzymają Państwo szczegółowy kosztorys. W firmie Sacrum umożliwiamy częściowe rozliczenie usługi zasiłkiem pogrzebowym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy, że scedują Państwo na nas prawo do pobrania zasiłku (jest to w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami), a nasze wynagrodzenie zostanie od razu obniżone o stosowną kwotę. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie dysponują Państwo środkami umożliwiającymi pełne pokrycie kosztów organizacji pogrzebu.

Odebranie aktu zgonu

Akt zgonu wystawia Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce śmierci danej osoby. Ten dokument będzie Państwu potrzebny m.in. do uzyskania zasiłku pogrzebowego oraz załatwienia szeregu spraw formalnych, jak np. przeprowadzenie postępowania spadkowego, wypowiedzenie różnego rodzaju umów itd.