Pochówek bez pogrzebu? Wyjaśniamy

Określenia „pochówek” i „pogrzeb” są często stosowane zamiennie. W polskiej tradycji rzeczywiście są to wyrażenia bliskoznaczne, ponieważ mało kto decyduje się na pochowanie bliskiej osoby bez urządzenia uroczystości pogrzebowej. Okazuje się jednak, że w naszym kraju sukcesywnie rośnie zainteresowanie takim rozwiązaniem. Czym jest pochówek bez pogrzebu? Czym się charakteryzuje taka uroczystość? Jakie są jej zalety? Zapraszamy do lektury poradnika przygotowanego przez ekspertów Sacrum – renomowanej firmy pogrzebowej w Katowicach.

Pochówek bez pogrzebu – na czym to polega?

Samo określenie „pochówek bez pogrzebu” jest bardzo ogólnikowe i może wprowadzać w błąd. Wyjaśnijmy zatem, że chodzi tutaj o taki pogrzeb, któremu nie towarzyszy tradycyjna celebra. Jest to skromna uroczystość, najczęściej organizowana w wąskim gronie najbliższej rodziny, bez odprawiania mszy żałobnej i asysty osoby duchowej.

W naszym kraju pogrzeb nadal utożsamia się z uroczystością religijną, stąd w przypadku rezygnacji z całej oprawy wyznaniowej wiele osób uznaje, że wzięło udział w pochówku, a nie w pogrzebie. Nie jest to natomiast do końca prawda.

Każdy pochówek jest jednocześnie pogrzebem – różnica sprowadza się natomiast do charakteru uroczystości i tego, kto jej przewodniczy. Warto w tym miejscu wprowadzić pojęcie pogrzebu świeckiego.

Czym jest pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki, nazywany również humanistycznym lub bezwyznaniowym, to uroczystość pozbawiona wszelkich elementów religijnych. Nie przewodniczy jej osoba duchowna, ale Mistrz Ceremonii, który dba o prawidłowy przebieg uroczystości zgodnie z ustalonym z rodziną scenariuszem. Nie odprawia się mszy świętej, nie organizuje czuwania w kaplicy cmentarnej, nie śpiewa pieśni religijnych, nie niesie krzyża przed trumną lub urną etc.

Pogrzeby świeckie budzą coraz większe zainteresowanie w naszym kraju, co ma ewidentny związek z postępującą laicyzacją społeczeństwa. Nie brakuje również osób wierzących, które decydują się na taki pogrzeb z uwagi na odpowiadającą im estetykę (znacznie skromniejszą w porównaniu z pogrzebem katolickim) oraz nieco niższe koszty.

Podsumowując: przez pochówek bez pogrzebu rozumie się taką uroczystość, której nie poprzedza msza żałobna i nie przewodniczy jej osoba duchowna. Wciąż jednak może to być pochówek godny, podniosły, stanowiący adekwatną do okoliczności formę pożegnania kogoś bliskiego.

Do najważniejszych zalet „pochówku bez pogrzebu” zaliczymy przede wszystkim:

  • skromny charakter uroczystości (brak celebry wyznaniowej i całego związanego z nią blichtru),
  • niższy koszt (m.in. z uwagi na brak konieczności przekazania ofiary na mszę żałobną oraz ponoszenia opłaty za obecność księdza),
  • nieco łatwiejszą organizację,
  • zachowanie pełnego wpływu na przebieg uroczystości (oczywiście w granicach obowiązującego w naszym kraju prawa).

Czy można zrezygnować i z pochówku, i z pogrzebu?

Obowiązujące w Polsce przepisy wykluczają takie rozwiązanie. Ciało czy prochy zmarłej osoby muszą zostać pochowane w przeznaczonym do tego miejscu, czyli na cmentarzu parafialnym lub komunalnym.

Do naszego zakładu pogrzebowego w Katowicach zgłasza się jednak coraz więcej osób, które poważnie rozważają zrezygnowanie z pochówku. Najczęściej dotyczy to osób planujących spopielenie ciała zmarłego, a następnie przechowanie prochów w domu – motywacją do tego bywa brak środków na opłacenie usługi pogrzebowej.

Przestrzegamy przed realizacją tego typu pomysłów. Nie dość, że jest to nielegalne, to jeszcze zrezygnowanie z pochówku uniemożliwi uzyskanie zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mogą więc zdecydować się Państwo na pochówek bez tradycyjnego pogrzebu, natomiast samo złożenie ciała lub prochów do grobu (ewentualnie kolumbarium) jest obligatoryjne. W firmie Sacrum odmawiamy wykonania usługi polegającej na spopieleniu ciała i przekazaniu rodzinie urny z prochami bez zaplanowanej daty pochówku.

Sacrum zajmie się kompleksową organizacją pochówku bez pogrzebu

Jeśli są Państwo zdecydowani na pochowanie bliskiej osoby bez całej celebry pogrzebowej, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z firmą Sacrum. Zorganizujemy skromny pogrzeb w Katowicach lub w dowolnym innym mieście zgodnie z Państwa oczekiwaniami, biorąc na siebie wszystkie związane z tym obowiązki: od załatwienia formalności, przez transport i przygotowanie ciała, aż po ewentualne spopielenie zwłok i złożenie ciała/prochów do grobu.

Jesteśmy jednym z najlepiej ocenianych domów pogrzebowych w Katowicach, cieszącym się doskonałą opinią i rekomendowanym przez zdecydowaną większość dotychczasowych klientów. Gwarantujemy Państwu profesjonalne podejście do swoich obowiązków, rzetelne doradztwo oraz korzystne ceny poszczególnych usług pogrzebowych.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi biurami, które mieszczą się w Katowicach – Bogucicach przy ulicy Markiefki 92 oraz w Katowicach – Centrum przy ulicy Matejki 4. Do Państwa dyspozycji oddajemy również całodobowe numery telefonów: 501 873 658 oraz 536 723 77.